Η Αμβροσία των Ανθρώπων

Με σεβασμό και αγάπη. Πολύτιμο κομμάτι δικό σου, μέρος της ζωής σου.